actualités Centrum Percall PolskaAktualności

The Wock

Percall oferuje rozwiązanie The WOCK (Work Order Cockpit), które odpowiada na wyzwania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w poszukiwaniu wyższej produktywności, lepszej jakości i pełniejszego wykorzystania własnych zasobów.

The WOCK jest zintegrowany z rozwiązaniem Edge Factory Box, oferowanym przez naszego partnera technologicznego, firmę SIEMENS. Aplikacja typu Plug & Play, The WOCK jest odpowiedzią na potrzeby związane z optymalizacją, transparętnością i większa elastycznością linii produkcyjnych, dzięki cyfryzacji i kontroli w czasie rzeczywistym realizacji zleceń produkcyjnych.

Wydajność linii produkcyjnych jest kluczowym elementem konkurencyjności, lecz niezbędna jest także precyzyjna wizja funkcjonowania fabryki, aby móc jak najszybciej reagować na nieprzewidziane zdarzenia dnia codziennego. The WOCK zapewnia tę wizję, łącząc informacje z maszyn produkcyjnych z danymi systemów IT (ERP, PLM, MES). Kluczowe informacje są dostarczane we właściwym czasie do odpowiednich pracowników: operatorów, utrzymania ruchu, kierowników linii czy wydziałów.

Funkcjonalności The WOCK pozwalają na:

- Wizualizacje Planu produkcyjnego wraz ze statusem zleceń pozwalające na:

• Kontrolę w czasie rzeczywistym postępu w realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych.

• Identyfikację zleceń w toku, oczekujących lub zatrzymanych z powodu różnorakich awarii.

• Identyfikację przyczyny zastoju pracy maszyny w konkretnym zleceniu produkcyjnym.

IOT

Plan produkcji

- Dostęp do wskaźników produkcji w czasie rzeczywistym:

• dostępność, wykorzystanie, jakość oraz liczbę wykonanych (wykonane vs planowane) sztuk produktu.

• dostęp dla użytkownika do statusu i szczegółów każdego zlecenia produkcyjnego oraz odpowiednich wskaźników zmieniających się w czasie rzeczywistym.

• wizualizacja mapy produkcji zasobów produkcyjnych dostarczająca szeregu informacji o statusie pracy.

IOT

Wskaźniki produkcji

- System Alertów przekazuje informacje o wszelkich nieprawidłowościach w Produkcji pozwalając na niezwłoczne akcje korygujące przez personel zakładu.

• Wyświetlenie alertu od momentu zmiany stanu zlecenia produkcyjnego ze stanu w toku do stanu oczekujące.

• Wyświetlenie alertu dla każdego wskaźnika produkcyjnego, gdy ten spadnie poniżej wstępnie określonego poziomu.

• Śledzenie aktywności wykonywanych przez zespoły za pośrednictwem mechanizmu obiegu zadań zawierającego informację zwrotną i komentarze dostępnego dla każdego użytkownika systemu.

IOT

Komunikacja w zespole

Uwzględniamy specyficzne potrzeby klientów poprzez dodanie nowych i dostosowanych funkcjonalności dla jak najwierniejszego cyfrowego odwzorowania rzeczywistej linii produkcyjnej i zapewnienia jak najszybszego zwrotu z inwestycji naszych klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Udostępnij : logo linkedin Centrum Percall Polska