MendixKLUCZOWE CECHY

EAZYSTOCK KLUCZOWE CECHY

Typowe problemy magazynowe…

Czasochłonne, „ręczne” zarządzanie
Brak kontroli zapasów
Nadmiar zapasów
Zbyt wysoki kapitał ulokowany w zapasach
Pogorszenie poziomu obsługi Klientów
Trudność w zidentyfikowaniu wzorców popytu
Wysokie ryzyko braków
Nasilenie pilnych zamówień
Niska rotacja produktów
Brak widoczności wszystkich magazynów w jednym systemie

… które prowadzą do:
Wzrost kosztów nieefektywnych procesów ↑
Wzrost kosztów magazynowania ↑
Ryzyko wzrostu zapasów ↑

Zmniejszenie zadowolenia Klientów ↓
Spadek poziomu sprzedaży ↓
Zmniejszenie konkurencyjności ↓
Zmniejszenie kapitału inwestycyjnego ↓

Rozwiązanie do optymalizacji zapasów magazynowych
Chcesz poprawić dostępność zapasów, zmniejszyć poziom zapasów i poważnie podejść do zarządzania zapasami?

EazyStock
łączy się z systemem ERP aby zautomatyzować prognozowanie popytu, planowanie zapasów i zmiany kolejności. Dzięki możliwościom dynamicznego zarządzania zapasami będziesz gotowy do stawienia czoła zmienności popytu i wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw.

Nie tylko zarządzaj zapasami, zoptymalizuj je za pomocą EazyStock!

Kluczowe cechy
Czas porzucić ręczne zarządzanie procesami. Oprogramowanie do optymalizacji zapasów EazyStock ma wiele funkcji, które pomagają zespołom porzucić arkusze kalkulacyjne i pracować wydajniej.

Prognozowanie popytu

Popraw dokładność prognoz popytu dzięki prognozom statystycznym, które uwzględniają profile popytu na podstawie etapów cyklu życia produktu.

Planowanie zapasów

Dynamicznie klasyfikuj pozycje magazynowe i dostosowuj reguły magazynowania, aby osiągnąć docelowe poziomy usług przy najniższych możliwych kosztach magazynowania i inwestycji kapitałowych.

Uzupełnianie zapasów

Automatycznie obliczaj punkty ponownego zamówienia, ilości zamówień i poziomy zapasów bezpieczeństwa, generując zoptymalizowane propozycje zamówień, które są przesyłane z powrotem do systemu ERP.

Sezonowość

Automatycznie dostosuj prognozy dla produktów sezonowych, aby zapobiec wyczerpaniu zapasów lub nadmiernym zapasom z powodu rocznych wahań.

Zarządzanie promocjami

Śledź promocje i kampanie oraz odpowiednio aktualizuj prognozy, aby zapewnić dostępność zapasów.

Planowanie w wielu lokalizacjach

Optymalizuj dystrybucję pozycji magazynowych w wielu lokalizacjach magazynowych

Zarządzanie dostawcami

Automatycznie dostosuj zamawianie zapasów, aby uwzględnić zmienne czasy realizacji, zmieniające się harmonogramy produkcji i ograniczenia dotyczące zamówień.

Wskaźniki KPI i raporty

Bądź na bieżąco z inwentarzem dzięki aktualnemu wskaźnikowi KPI i panelowi raportowania.

Chcesz wiedzieć więcej ?

Skontaktuj się z nami black arrow