MendixSYSTEM

EAZYSTOCK SYSTEM

Zwrotna wymiana danych między EazyStock a systemem ERP. Dane podstawowe są zawsze przechowywane w ERP, czyli tam, gdzie są zgromadzone dane dostawcy, przyjęcia towaru itp.
EazyStock otrzymuje dane o zapasach (numer pozycji, stan zapasów, opis, czas realizacji, koszt jednostkowy itp. oraz zapotrzebowanie transakcyjne, takie jak historyczne zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcyjne)
EazyStock wylicza parametry magazynowe i propozycje zamówień
Gdy propozycje zamówień zostaną potwierdzone, wracają do ERP, gdzie będą realizowane, a zamówienia wysyłane do dostawców.

Zmiany danych jakie zaszły pomiędzy Eazystock a ERP są przesyłane co noc (nie cały zbiór danych), a ich przetworzenie zajmuje ok. 10-15 minut

EazyStock składa się z 4 modułów:
Moduł prognozowania – oparty o 9 różnych typach popytu możliwych do przypisania każdemu indeksowi
Moduł optymalizacji zapasów – prognoza i optymalizacja zapasów na podstawie klasyfikacji indeksów według wartości i liczby zamówień
Moduł obliczeniowy uzupełniania zapasów i redystrybucji – porównanie poziomu zamówienia z aktualnym stanem magazynowym i czasem dostawy; zwrot skorygowanych wartości do ERP
Moduł raportów i analiz – tworzenie raportów dotyczących zapasów i wskaźników KPI (wartość zapasów, rotacja, SL – service level)

Chcesz wiedzieć więcej ?

Skontaktuj się z nami black arrow