Skorzystaj z profesjonalnej ekspertyzy i
wieloletniego doświadczenia Centrum Percall Polska
Na najbardziej elastycznej i skalowalnej platformie MES/MOM

Platforma Tulip to rozwiązanie dedykowane do wsparcia kadry produkcyjnej oparte na:

NO-CODE
Tworzenie i modyfikowanie aplikacji bez potrzeby pisania kodu

INTEGRACJE
Ułatwiona integracja z maszynami, urządzeniami IoT, inteligentnymi narzędziami i systemami

PLATFORMA OPARTA NA CHMURZE
Oferta elastycznej platformy dla biznesu opartej na chmurze

Platforma Tulip opiera się na 4 głównych filarach:

EDYTOR APLIKACJI WEB’owych I MOBILNYCH

Twórz w prosty sposób nawet najbardziej złożone aplikacje dzięki wizualnemu edytorowi w przeglądarce.

EDGE + KONEKTORY

Uproszczone podłączanie urządzeń, maszyn i systemów IIoT w Tulip dzięki Edge IO i Edge MC, aby jak najszybciej dygitalizować proces produkcyjny.

ANALITYKA W CZASIE RZECZYWISTYM

Pomiar, monitorowanie i wizualizacja nowo pozyskanych danych procesowych za pomocą pulpitu nawigacyjnego Tulip i jego narzędzi wizualizacyjnych.

EKOSYSTEM I ZASOBY

Korzystaj z najlepszych aplikacji i integratorów w bibliotece Tulip, bezpłatnych kursów online na Uniwersytecie Tulip’a oraz spersonalizowanego czatu z najbardziej doświadczonymi użytkownikami platformy w Społeczności.

CPP JEST PIERWSZYM CERTYFIKOWANYM PARTNEREM TULIP’a W EUROPIE

Dzięki ekspertom CPP możesz dzięki elastycznej, skalowalnej, prostej i zoptymalizowanej platformie dla swoich projektów MES MOM. 

Nasz zespół wesprze Cię w całej organizacji projektu, od zdefiniowania głównych funkcjonalności i modelu danych, po szkolenia i wszystkie iteracje Twojego rozwiązania. 

APLIKACJE DO ZARZĄDZANIA OPERACJAMI PRODUKCYJNYMI (MOM)

Nasi eksperci opracują z Tobą zoptymalizowaną strategię MOM dostosowaną do Twoich potrzeb.

Tulip jest platformą zgodną z ISA-95, która umożliwia łatwe i wydajne zbieranie i wdrażanie aplikacji MOM bez pisania ani jednej linijki kodu.

OPERACJE CIĄGLE EWOLUUJĄ

Obecnie wystarczy jedna poważna zmiana w systemie, aby w mniejszym lub większym stopniu wpłynąć na podstawowe funkcje procesu.

Czas realizacji może się różnić ze względu na zmiany w łańcuchu dostaw. Projekcje danych mogą zostać przerwane w przypadku wahań popytu. Efektywność operacyjna może spaść w wyniku nadmiernej rotacji pracowników. Odejście ekspertów na emeryturę może również mieć wpływ na niezbędną wiedzę w zakresie produkcji.

W obliczu tych wyzwań systemy monolityczne, do których jesteś przyzwyczajony, nie mogą skutecznie działać w tak dynamicznych środowiskach.

Systemy te stały się zbyt skomplikowane, aby je wdrożyć i używać, a podejście do nich jest coraz bardziej ryzykowne, ze względu na z góry określone i niemożliwe do dostosowania zastosowania.

Dodaj do tego brak zrozumienia pomiędzy IT a operacjami oraz zależność od dostawców i stron trzecich, a nieuchronnie staniesz w obliczu impasu

PLATFORMA TULIP ZWIELOKROTNIA WARTOŚĆ OPERACJI

Platforma produkcyjna firmy Tulip oferuje rozwiązanie oparte na chmurze. Standardowe i samoobsługowe aplikacje oraz gotowe do użycia urządzenia brzegowe, są integralną częścią tego systemu, dzięki którym możesz szybko i efektywnie wykorzystywać czas swojej produkcji. 

PLATFORMA TULIP TO SYSTEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Używając Tulipa możesz:

Digitalizować procesy prowadzone na papierze .

Zastąpić lub zintegrować używane aktualnie oprogramowanie.

Podłączyć i monitorować swoje maszyny, urządzenia i inteligentne narzędzia.

Powiększyć lub rozszerzyć swoje bazy danych lub systemy śledzące dane .

Pozwala pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w operacje rozwiązywać zidentyfikowane problemy

Produkcja

Jakość

Logistyka

Inżynieria produkcji

PRZEDSTAWIAMY PLATFORMĘ OPERACYJNĄ PIERWSZEJ LINII

Odtwórz wideo